Klantcase Kiwa Technology

maart 12, 2024

Kiwa geeft door jarenlange ervaring en innovatiekracht invulling aan een uitgebreid portfolio duurzame energieoplossingen. Met innovatieve en toekomstbestendige oplossingen is Kiwa Technology een onmisbare kennispartner in de energietransitie.  

De experts van Kiwa Technology worden ingeschakeld voor eenvoudige tot complexe vraagstukken. Of het nu gaat om een oorzaak van een calamiteit te achterhalen, voor materiaalonderzoek of advisering over de geschiktheid van een distributienet voor waterstof. 

Alle onderzoeksresultaten en adviezen werden vastgelegd in soms zeer uitgebreide rapportages over ieder stapje van het onderzoek. Sommige opdrachtgevers vinden dat prettig, maar er kwamen steeds meer signalen dat er wel wat kort en bondiger geschreven mocht worden. Dat vraagt om een andere manier van rapporteren – beknopter, toegankelijker, aansluitend bij het probleem dat de lezer opgelost wil zien. 

Dus hebben wij de consultants van Kiwa precies dat geleerd: hoe ze hun onderzoeken zodanig konden rapporteren dat hun lezers de resultaten direct konden lezen en met de aanbevelingen aan de slag konden. Tijdens het traject hebben we niet alleen gewerkt aan de schrijfvaardigheid van de consultants, maar ook de wijze waarop inhoud van de opdrachtverstrekking van de klant beter wordt vertaald en overgedragen van de accountmanager naar de consultant. En omgekeerd: accountmanagers maken nu ook met de klant concrete afspraken over de vorm waarin de consultants over hun onderzoeken rapporteren. Daarnaast hebben we met de consultants aanbevelingen gedaan voor een nieuw template voor rapporten en ze voorzien van een instrument om de kwaliteit van rapportages vanaf het begin te monitoren. 

Het resultaat is dat de rapporten korter, overzichtelijker en begrijpelijker zijn geworden. En, nog veel belangrijker, dat klanten tevreden blijven over de dienstverlening van Kiwa’s consultants.  

Sjoerd Delnooz (Unit Manager): “Floris en Maaike hebben ons met aansprekende voorbeelden en duidelijke uitleg geholpen om de hoofdboodschap centraal te stellen. Met hun hulp kan Kiwa Technology nog beter klare taal bieden en haar klanten helpen om de energietransitie versneld te realiseren”.   

Een eigen maatwerktraject voor jouw team?