Klantcase Pensioenfonds Rail & OV

maart 12, 2024

Pensioenfonds Rail & OV beheert het pensioen van OV-organisaties zoals NS, ProRail en busbedrijven. Het fonds maakt niet alleen externe fondsmanagers maar belegt zelf ook zelf in bedrijven en heeft zelfs een eigen vastgoedpoot. Mede door dit actieve beleid zijn de resultaten al jaren uitstekend. Maar door veel zelf te doen heeft het fonds ook een stevige verantwoordingsplicht aan toezichthouders en het eigen bestuur. En dus worden er veel notities geschreven over beleggingsbeleid, risicobeheer en natuurlijk de invoering van de nieuwe pensioenwet.  

Wij hebben de medewerkers de afgelopen jaren mogen trainen in het schrijven van heldere beslisnotities, en daarnaast het bestuursbureau ondersteund bij de aansturing van het besluitvormingsproces.  Bestuurssecretaris Emmy van Groningen: “We merken dat het Uitvoerend Bestuur sneller besluiten neemt én dat wij medewerkers beter kunnen helpen om een effectieve notitie te schrijven.” 

Een eigen maatwerktraject voor jouw team?