Kruip in de huid van je publiek

april 14, 2019
Silhouet van twee mensen in gesprek met elkaar

En toen werden de vragen afgevuurd. “Wat zijn je grootste zorgen over dit project?” “Wat denk je over externen die jou komen helpen en waarmee zouden ze jou het beste kunnen helpen?” “Wat zijn jouw dromen over de toekomst van deze organisatie?” “En over jouw eigen loopbaan?” Willemijn beantwoordde alle vragen rustig en doordacht. Het luchtte haar duidelijk op om eens iets over zichzelf te vertellen. Het hielp de vragenstellers, haar adviseurs, om Willemijn te zien als een mens met eigen zorgen en ambities en niet als een karikatuur van een opdrachtgever. Het bijzondere hierbij is dat Willemijn niet de echte Willemijn was, maar gespeeld werd door Suzanne, een van de adviseurs die bij ons een training volgden. Suzanne merkte dat ze door de rol te spelen van haar opdrachtgever Willemijn ineens veel dichterbij haar gedachten en overtuigingen kwam. En dat het daarna veel beter lukte om voor Willemijn een adviespresentatie te maken. Ze zei naderhand dat ze stomverbaasd was over wat ze eigenlijk ‘wist’ en kon navoelen. In het begin was het nog een beetje lacherig geweest, maar na een poosje werd ze echt Willemijn…

Druk bezig met onszelf en onze eigen doelen
De basis van elke goede presentatie is een diepe kennis over je publiek. Wij vragen aan het begin van onze trainingen altijd om daar goed bij stil te staan. “Wie zijn het? Wat zijn hun zorgen, ambities, dromen, angsten? Wat zijn belangrijke principes voor ze? Hoe denken ze over dit belangrijke onderwerp? Vragen die je, als je er wat langer bij stil staat, meestal best goed kunt beantwoorden. En het is natuurlijk een uitstekend idee om deze vragen rechtstreeks aan je publiek te stellen. Aan het einde van een trainingsdag horen we vaak dat de deelnemers het onderzoeken van je publiek als heel waardevol ervoeren. In de voorbereiding van een presentatie zijn we druk bezig met onszelf en onze eigen doelen en vergeten we ons publiek. Het is heel nuttig om je ideeën over jouw publiek op te schrijven en daar bij het maken van je presentatie terdege rekening mee te houden.

Van cliché naar mens van vlees en bloed
Soms merken we echter dat zo’n beschrijving een beetje blijft steken in clichés of zelfs wat beschuldigend wordt. Bij het ‘portret’ van Willemijn stond bijvoorbeeld geschreven dat ze alleen maar bezig was met hoe ze zichzelf goed kon profileren en dat ze weinig nieuwe dingen aandurfde. Op zulke momenten vragen we een deelnemer wel eens om hun publiek te ‘spelen’. Dat levert degene die speelt, maar ook de mensen daaromheen vaak een echte ‘aha-erlebnis’ op. De presentatie werd er alleen maar beter van. Die ging nu nog veel beter in op de zorgen van Willemijn en niet op de frustraties van de adviseur.

Ontvang meer tips
Agenda

Aankomende evenementen

Meer lezen
Meer inspiratie?