Maatwerk voor jouw team

Wil je met je team aan de slag zodat jullie ideeën beter over het voetlicht komen? Dan maken we graag een afspraak om een training te ontwerpen waarmee jullie je doel bereiken.  

Jouw behoefte bepaalt onze aanpak

We inventariseren jullie behoefte
Allereerst gaan we met jou in gesprek over je team: hoe brengen jullie voorstellen en adviezen over? Hoe communiceren jullie ideeën? We bespreken wat er al goed gaat en wat er beter kan. Wat zouden jullie willen ontwikkelen en welke resultaten verwachten jullie? Wat hebben jullie eerder al aangepakt en hoe werkte dat? Zo vormen we samen een helder beeld van jullie uitdagingen en behoeften.
We ontwerpen een passende aanpak
Voor jouw team ontwikkelen we een aanpak die het beste past. Van een workshop op maat tot een traject met meerdere trainingen. Daarbij bieden we altijd een combinatie van training en advies. Vaak zijn de successen al na de eerste trainingsdag zichtbaar. Daarnaast zorgen we voor borging op de langere termijn, zodat jouw team de resultaten niet alleen vasthoudt maar ook vergroot.
We leggen alle afspraken duidelijk vast
Onze voorgestelde aanpak leggen we vast in een heldere planning. Zo weten jij en je team precies wat ze kunnen verwachten en hoe ze zich voorbereiden. Hierbij kunnen we veel werk uit handen nemen, zoals deelnemers uitnodigen, locaties vastleggen en evaluaties verzamelen.
We hebben regelmatig contact
Zowel voor, tijdens als na het traject houden we de voortgang in de gaten en sturen we bij als dat nodig is. Is iedereen nog aangehaakt? We blijven in contact met de deelnemers en met jou.

Klaar om een maatwerktraject aan te vragen?

Ervaringen van
onze deelnemers

  • “Het is zó belangrijk dat je voor ogen houdt voor wie je verhaal bedoeld is, en dat je je echt in diens positie verplaatst. Dat was voor mij de belangrijkste eye-opener van de training, en ik pluk daar nog steeds de vruchten van.”
    Laura Hoosemans, PostNL
  • “Binnen KPN willen we graag op een eenduidige en begrijpelijke manier de kern van de boodschap overbrengen. Dit helpt ons om op een overtuigend te communiceren en besluitvorming te vereenvoudigen. De Monchy en Bakker faciliteert ons hierbij naar volle tevredenheid.”
    Dennis Bunschoten, KPN

Wij nemen graag contact met je op