Algemene voorwaarden

Annuleringsregeling

Je kunt je inschrijving voor een open training tot zes weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren, via info@demonchyenbakker.nl.

  • Bij annulering tussen zes en twee weken voor aanvang van de training brengen wij 50% van de trainingsprijs in rekening.
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training brengen wij de gehele trainingsprijs in rekening.
  • Als de deelnemer op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, zien wij dit als een annulering.
  • Bij verhindering mag een deelnemer altijd een plaats laten innemen door een vervanger.


Corona maatregelen


Volg veilig
én interactief je training 

We trainen op een veilige en verantwoorde manier. Dat doen we zo:

Jouw veiligheid staat voorop

Je volgt jouw training met maximaal 10 mededeelnemers. We scannen de coronaApp bij binnenkomst. We schudden elkaar niet de hand. We houden voldoende afstand van elkaar. We ventileren de ruimte. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Jouw training gaat altijd door

Als jouw trainer gezondheidsklachten heeft, blijft hij of zij uiteraard thuis. Een van onze andere trainers neemt dan de training over. Als we de training helemaal moeten afzeggen bedenken we samen een goede oplossing zodat jij toch je leerdoelen kunt halen.

Als je zelf niet gezond voelt, spreken we een nieuwe datum af. In een aantal gevallen is het mogelijk om de hele training via e-learning te volgen. Vanuit huis, op een moment dat jou goed uitkomt.

Heb je nog vragen?
Mail  info@demonchyenbakker.nl of bel +31 (0)204289550

Privacyverklaring

Verzameling van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van onze diensten (zoals het volgen van een training, persoonlijke coaching of je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief) verzamelen wij persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kunnen we onze diensten niet leveren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn je naam en e-mailadres. Deze gegevens slaan wij op in het databestand van ons mailingprogramma. De gegevens worden opgeslagen en bewaard, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. Wij nemen alleen gegevens op die jij zelf aanlevert. Van degene die onze dienst betaalt verzamelen we ook factuurgegevens (naam, bedrijfsnaam, adresgegevens). De gegevens slaan wij op en bewaren wij in ons boekhoudprogramma, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem daarvoor contact op via info@demonchyenbakker.nl. Bij je abonnement op de nieuwsbrief kun je dit zelf doen via de link onder aan iedere nieuwsbrief.

Lukt het niet via deze link, of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, mail dan naar info@demonchyenbakker.nl. De Monchy & Bakker zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week reageren.

Bewaartermijn van gegevens
De Monchy & Bakker bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Delen met anderen
De Monchy & Bakker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
De Monchy & Bakker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je hebt aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@demonchyenbakker.nl.

Klachtrecht
Niet tevreden met de afwikkeling? Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Amsterdam, januari 2019